Søndeled Vel

Styret i Søndeled vel 2013- 2014

 

Leder: Hege Sagvollen

Nestleder: Stian Ingvaldsen

Kasserer: Kai Jacobsen (NY)

Sekretær:Stine Listøl (NY)

Styremedlem:Yngve Flaten (NY)

Styremedlem:Ida Ellingsen

Revisor: Frode Alfsen

Arrangementskomite: Tor Hasåsmyr (NY),Åshild Hegge(NY) Steinar Løkeland,

Katrine Gravdal og Edvard Masdalen

Dugnadskomite: Erik Kåre Frøyna og Joacim Robbersmyr(NY)

Valgkomite: Thorbjørn Alfsen

PR/www.sondeled.no: Per Lennart Johnsen og Linn Løkketangen

FOTOGRUPPE: Rune Nylund Larsen(NY) og Siri Kristoffersen(NY)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondeled.no © 2008 • Org Nr. 989 698 400 • post@sondeled.no