- Bli medlem i Søndeled Vel!

I år har vi hatt en nesten total utskiftning av styret. Vi ble fort enige om å spørre DERE, både fastboende og sommergjester på Søndeled, om hva dere ønsket av oss. Og at det ville være en riktig måte og starte på for en uerfaren gjeng. Takk for alle konstruktive tilbakemeldinger, vi har fått ris og ros, og det var godt å se at dere lot dere engasjere.

Noe av det vi har kommet frem til er som følger:

I år vil vi ikke arrangere markedsdager slik de har vært de siste årene. Søndeled Vel fikk ros i undersøkelsen for initiativet til en slik dag. Men vi ser at dette er et for stort arrangement til at Vel’et skal ha regien på det. Markedsdagene var et ”trekkplaster” for å få flere til å besøke Søndeled. I år ønsker vi å snu på flisa, og heller arrangere noe for OSS, vi som bor her og ferierer her. Vi vil ha en Vel-dag, der vi kan ha aktiviteter og moro for barn, unge og voksne, og gjerne i samarbeid med andre lag og foreninger som ønsker å bidra.

Og det linker oss mot det siste punktet i undersøkelsen. Hva ønsker dere av oss? Her har vi fått et godt enstemmig svar tilbake, dere vil treffes, ha sosiale arrangementer å samles om, gjerne en Quiz på kafeen, en felles skogstur med oppgaver, eller rett og slett en dag der vi bare samles på Vel-plassen og griller pølser. Og slike ting ønsker vi absolutt å bidra til!

Velforeninger har ansvar også. Og på Søndeled ønsker vi å jobbe videre for bedre skolevei. Hasåsveien er et eksempel på et sted der noe bør gjøres, og med den nye skolen som bygges, vil vi holde et øye med hva vi har krav på, og hva vi kan gjøre utover dette. Vi har også mottatt ønsker om lekeplass, som vi ser er noe Søndeled Vel kan bidra til å få på plass.

Vel-plassen hadde flere av dere sterke meninger om. Kanskje særlig de røde bodene. Noen har bedt oss selge, noen vil flytte dem. Men disse har ikke kostet Søndeled Vel noe, så vi håper å finne flere måter å leie dem ut på. De kan også f.eks benyttes til badehus på sommeren.

I tillegg til disse bodene, kan vi med glede meddele at vi vil få på plass en grillhytte på Vel-plassen. Denne har vi fått tilskudd til, og det er det gamle styrets fortjeneste. Dette kan bli enda et hyggelig sted for sosialt samvær.

Vi kommer tilbake med mer om veien videre på et medlemsmøte senere på våren.

Vi mener det er viktig for Søndeled å ha en oppegående velforening som jobber for at Søndeled skal være et trivelig sted å bo. På www.sondeled.no står det Trivsel og særpreg, og DET er det vi ønsker for Søndeled.

Nå håper vi at dere vil være med å støtte oss videre i dette arbeidet!

Medlemskontigenten for 2011, er kr 150,- pr husstand.

Husk Grasrotandelen! Der kan du også bidra til å støtte Søndeled Vel.

Hilsen oss i styret.

Sylvi Larsen

Svein Helge Slåttekjær

Roger Bach

Lene Fiskebekk

Janne Fjeldstad

Renate Sundsdal

 

 

 

Sondeled.no © 2008 • Org Nr. 989 698 400 • post@sondeled.no