Historiske bilder

 

Bilder fra samtiden

 

 

28.01.13

Fra kafe til kafe

Gamle bilder fra Søndeled

Dette huset lå helt ned mot sjøen ved dagens velplass.

Det laveste bygget har også vært frisørsalong til Salong Blitz

Kilde: Søndeled Vel - gamle bilder

Gamle bilder - Søndeled Vel

Robert I. Bach med en bil som de satte navnet RIB 1 på. Bildet tatt ca. 1938-1940.

Eier av bildet er Roger Bach.

Kilde: Søndeled Vel - gamle bilder

Det bygges ny skole på Søndeled

Det bygges nå ny barneskole på Søndeled. Dette er den gamle gamle skolen

som lå på den samme tomta som dagens skole. Årstall og personer er foreløpig ukjent.

Kilde: Søndeled Vel - gamle bilder

Bil laget på Øren

En av flere biler laget lokalt på Søndeled. Årstall

og historien er ikke helt kjent for web-en.

Kanskje det har tilknytning til stedet vi skal fram

til i oppgaven under...?

Kilde: Søndeled Vel - gamle bilder.

 

Gamle bilder fra Søndeled

Gamle Esso ved den sørlandske hovedvei på Søndeled. Årstall 1964. Legg merke til sykkelen i vinduet i 2. etasje. Den lille jenta ved bensinpumpene er nåværende Siri Kristoffersen. Søndeled Vel - gamle bilder

Gamle bilder fra Søndeled

Bensinstasjon på Søndeled. Her gamle ESSO på Ørsmålen.

Fra Søndeled Vel -gamle bilder

Gamle bilder fra Søndeled

Dette er et litt nyere bilde av Solli Gjestgiveri. Det første var oppgitt til å være fra tidlig på 1930-tallet. Bilen her er vel også av god gammel årgang.

God 1. mai ! Fra Søndeled Vel - gamle bilder.

 

Gamle bilder fra Søndeled

Fra tiden det var HOTEL i Søndeled sentrum.

Her Solli Gjestgiveri ved den sørlandske

hovedvei. Fra Søndeled Vel - gamle bilder.

Bilfergens historie

Gamle bilder fra Søndeled

Bodil Håvorsen og Rigmor Bjordammen i Søndeled sentrum.

 gamle bilder

Gamle bilder fra Søndeled

Arvid Martinsen ved huset til Olav Søndeled.

Bildet fra Søndeled Vel - gamle bilder.

Slik var det en gang....

Søndeled sentrum - Den sørlandske hovedvei

Det var god plass langs hovedveien vår. Hentet fra Søndeled Vel- gamle

bilder.

Gamle bilder fra Søndeled

Nina Håvorsen, Inger Hommefoss og Nina Skofteby.

Bilde er tatt ved skolen på Søndeled på slutten av 1960 tallet.

Gamle bilder Søndeled.

Vi har fått en ny smakebit fra Rigmor sitt fotoarkiv.

Her ser vi Janke Alfsen, Inger Hommefoss, Mette Blesvik, Venke Blesvik og Jørdis Alfsen. Bildet er fra slutten av -60tallet

Gamle bilder fra Søndeled

Her er Oddvar Halvorsen på Kvernvik Bruk en gang på 1950-tallet.

 

Gamle bilder fra Søndeled

Her ser vi Jørgen Alfsen med sin drosje ca. år 1965.

 

Søndeled anno 1928

Hasåssiden

Ørensiden

 

 

 

 

Et tilbakeblikk...

Enda et lite tilbakeblikk......

og enda ett tilbakeblikk... 

Her har vi en guppe menn ombord på Sendingen II

Årstallet er 1979

Navn er påskrevet nederst på bildet.

 

og enda ett...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondeled.no © 2008 • Org Nr. 989 698 400 • post@sondeled.no