Konger og

dronninger

av

Hasåsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongen og dronningen av Hasåsen 2010

Knut Ausland ble årets konge med 19 turer til Hasåsen.

Inger Johanne Myrvold ble dronning med 100 turer.

Begge ble hedret under årsmøte til Søndeled Vel.

Sondeled.no gratulerer.

 

 

 

Sondeled.no © 2008 • Org Nr. 989 698 400 • post@sondeled.no