IS-mannen

  2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinteren på hell ?

Isen smelter

Is-mannen kommer mer og mer til syne på

Søndeled om dagen.

Her er ismannen til venstre. 

 

 

Etter siste dagers mildvær har ismannen kommet

helt fram fra snøhaugen ved Søndeled-tunet.

(24.03.2010)

 

 

Sondeled.no © 2008 • Org Nr. 989 698 400 • post@sondeled.no