Risør     politistasjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et eget utvalg i Agder politidistrikt har gitt sin innstilling som ble offentliggjort 9. mars.  I rapporten blir det foreslått at man legger ned både Risør politistasjon og Gjerstad lensmannskontor for å samlokalisere driften fra dagens lokaler til Tvedestrand lensmannskontor på Bergsmyr i Tvedestrand.  Den nye enheten skal også innbefatte kommunene Vegårshei , Åmli og Tvedestrand og skal hete Tvedestand politistasjon.

Dette har gitt mange reaksjoner fra politikere, befolkningen og ansatte i de to kommunene Risør og Gjerstad.  Risørordfører Knut Henning Thygesen går hardt ut og kaller forslaget et " politiran"

Ansatte i politiet sier til sondeled.no at forslaget bærer preg av  patriotisme og at det er psykologisk lite gjennomtenkt.  Politibetjent Morten Tobiassen, Tvedestrand  har vært medlem i ovennevnte utvalg i Agder politidistrikt.

 

11.03.2010

 

Saken har engasjert befolkningen i Risør og Gjerstad og det er opprettet en egen Facebook-gruppe som går i mot nedleggelse av Risør politistasjon og Gjerstad lensmannskontor.

Driftsleder Bent Moland i Tvedestrand ønsker ikke å kommentere forslaget om nedleggelse. 

 

13.03.2010

Feil opplysninger om husleiekontrakter

 

Sondeled.no © 2008 • Org Nr. 989 698 400 • post@sondeled.no