Veldagen

20. august 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politibåten på tur til Søndeled

Politibåten i Risør er på tur til Søndeled for å delta i

Søndeled Vel-dagen i dag lørdag 20. august. Den vil

være på vel-brygga fra ca. kl. 1100.

Det blir mulighet til å komme ombord, og kanskje blir det en

liten test-tur på fjorden også. På båten kan du sjekke om

båtførerbeviset ditt er registrert hos Norsk Test AS i Kirkenes.

Vi treffes.

 

 

 

 

Sondeled.no © 2008 • Org Nr. 989 698 400 • post@sondeled.no