Ny politistasjon

  Vinterkjær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er forslaget fra Risør kommune

om bygging av ny politistasjon på Vinterkjær.

 

Dette innebærer sprenging og fjerning av fjellmassene i den gamle sørlandsporten

slik at det kan bygges i området blåbær-neset hvor Risør kommune allerede har

sikret seg gunnen.  Her er tanken å foreslå bygging av en ny politistasjon for

østregionen i Agder innbefattet kommunen Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Risør og

mulig Åmli.  Den nye politistasjonen er tenkt bygd til venstre i bildet.

 

Sondeled.no © 2008 • Org Nr. 989 698 400 • post@sondeled.no