Medlemsmøte 6. november

Omkring 30 personer hadde funnet veien til Søndeledtunet

tirsdag kveld til medlemsmøte i Søndeled Vel.

Tiden ble blant annet brukt til gruppeoppgaver og diskusjon.

Orientering fra styret og kaffe og kaker hørte med.

Her ser vi de forskjellige gruppene i arbeid.

Styret vil gi en uttalelse til Risør kommune omkring fartsdumper

i Hasåsveien. Alle var for trafikksikringstiltak, men flertallet var

nok imot konkrete fartsdumper på nevnte strekning.

 

 

Sondeled.no © 2008 • Org Nr. 989 698 400 • post@sondeled.no