Ny landgang til badebrygga på plass.

Torsdag kveld ble det "sjøsatt" en nybygd landgang

til badebrygga på Vel-plassen på Søndeled.

Her er byggmesterene Roger Bach og Svein Helge

Slåttekjær i god gang med monteringen

juni 2011

 

 

Sondeled.no © 2008 • Org Nr. 989 698 400 • post@sondeled.no