Kronprinsparet

    til Flatholmen

    2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMER KRONPRINSPARET TIL RISØR I SOMMER ?

 

Etter det sondeled.no kjenner til har det vært en betydelig vannskade på

Kronprinsparets leide Vogts Villa i Kristiansand i vinter.  Om dette har noe å si for parets besøk-frekvens til Flatholmen i Risør er uvisst å si.

Her Kronprinsparets hytte på Flatholmen.

 

Sondeled.no © 2008 • Org Nr. 989 698 400 • post@sondeled.no