Fjord - isen

   2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.mars.

Fjord-isen har blitt dårligere de siste dagene.

Mildvær og regn har ført til overvann mange

steder. Isen svekkes også fra undersiden.

Dette er en årstid man skal ha respekt for isen

på fjordene.  Selv om det i Søndeled-området

er opptil 50-70 cm is/snø så er det svært varierende

styrke på isen. 

 

Sondeled.no © 2008 • Org Nr. 989 698 400 • post@sondeled.no