Mildt og vårlig på Søndeled

Over 10 plussgrader og delvis sol gjør at vårstemningen

har kommet til Søndeled. Mye av isen er også borte.

Vi går en fin tid i møte.

Delvis åpent i fjorden.

Det er delvis isfritt i leia inn til Søndeled. Det

liggeris inne i buktene. Her i området Smesvika

nederst og mellom Strømhålet og Englandskjær

øverst.(05.03.12)

 

Sondeled.no © 2008 • Org Nr. 989 698 400 • post@sondeled.no