cid:19DCD321-CFFF-449A-9A9A-6C56397E61C2@lan

 

Ta bedre bilder ......FOTOKURS på Søndeled

Vår kjente fotograf Rune Nylund Larsen vil holde fotokurs på

Søndeled i vår og i høst. Kurset går over tre kvelder i vår og

to kvelder til høsten i regi av Søndeled Vel. Oppstart 12. april.

Påmelding til Svein Helge Slåttekjær tlf. 97593117

 

Sondeled.no © 2008 • Org Nr. 989 698 400 • post@sondeled.no