Bra med fisk i fjorden

Denne knippen med sei og lyr ble tatt en morgenstund

lørdag i Barmsundet på sluk. Det rapporteres om bra

fiske i fjorden. Da er det bare ut og prøve lykken.

God helg !

 

Sondeled.no © 2008 • Org Nr. 989 698 400 • post@sondeled.no