ESSO 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blir det mulig å kjøpe drivstoff på Søndeled igjen ?

 

 

(08.04.10) Sondeled.no har i dag hatt kontakt med Øyvind Sletten som en av de nye eierene av Esso-stasjonen i Risør.  Han opplyser at de har en sak inne hos Risør kommune om gamle Esso-bygget i byen.  Han bekrefter samtidig at de har vist interesse for stasjonen/marinaen på Søndeled,  og at det der er snakk om et automatisert anlegg. 

Han vil i dag ha kontakt med et oljeselskap i sakens anledning.

 

Esso blir YX. Drivstoff på Søndeled igjen.

(03.06.10)Sondeled.no har i dag fått bekreftet fra Øyvind Sletten at

det så snart som mulig vil bli anledning til å kjøpe både

bensin og diesel fra stasjonen på Søndeled igjen. 

Det blir fyllemulighet både fra marinaen og landsiden.

Sletten som er en av eierene til gamle Esso-stasjonen i Risør bekrefter i dag at det er bestilt nye pumper og kabling til en YX-stasjon på Søndeled.  Anlegget vil bli et såkalt automat-anlegg og vil i følge Sletten være i drift helst før sankthans og senest i månedskifte juni/juli.  Han bekrefter å ha "følt trykket" fra Søndeled og opplyser å ha hatt et samarbeide med Stian Lund og Roger Bach.

Han er glad for at avtalen nå endelig er i boks.

 

Det skjer noe ved gamle Esso

Nye YX-pumper er snart på plass på Marinaen.

Det kables og ordnes på landsiden. (28.06.10)

 

Sondeled.no © 2008 • Org Nr. 989 698 400 • post@sondeled.no