Dammen  

  Søndeled 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selve dammen ble bygd i 1906.  Åpen bunnluke

har ført til svært lav vannstand i vassdraget i

fjor høst og i vinter.  Dammen har en høyde på

over 8 meter så det er store vannmasser som

mangler i magasinet. 

Brøbbervann har lav vannstand,  og ved Hagane

er det et området som i historien har fått tilnavnet

"Tørr-kopp".  Dett fordi man trolig nesten kunne gå

tørr-skodd over elva på dette stedet ved lav vannstand.

Dammen på Søndeled har vært ute av drift i flere

måneder i vinter.  Grunnen til dette er problemer

med en bunnluke som måtte skiftes ut ifølge

Harald Rø ved Egelands Verk. 

Dette arbeidet har tatt tid,  og Rø sier til

sondeled.no at de venter luken ferdigstilt og i

drift før den store vårflommen setter inn.

Den gamle luken var fra 1953 så etter 57 år i

vannstrømmen var det kanskje ikke så rart at

luken trengte en overhaling.

 

Sondeled.no © 2008 • Org Nr. 989 698 400 • post@sondeled.no