VIS BÅTVETT !

Det ble for noen år siden innført en generell fartsregel på sjøen

i Risør  kommune. Dette innebærer en generell fartsbegrensing

5 knop (litt under 10 km/t) når man kjører under 50 meter fra

land, holmer eller skjær som er synlig i perioden 1. mai til

31. august.  Det finnes også områder hvor fartsgrensen er satt

til 5 eller 8 knop hele året. Se forskriften her

Bruk vest og vett!  Politibåten i Risør vil nok være litt mere i

aktivitet på vannet i Pinsehelgen enn på bilde over.

 

Sondeled.no © 2008 • Org Nr. 989 698 400 • post@sondeled.no