Vellykket familiedag til Heiberg

Over 60 personer hadde funnet veien til den tradisjonelle grilldagen på

toppen av Heiberg skjærtorsdag. Det var både gamle og unge som var

samlet til en kosestund på toppen. Søndeled vel hadde tent grillen og bål-

panna som ble flittig brukt.

En velllykket dag i inngangen av påsken.

 

Sondeled.no © 2008 • Org Nr. 989 698 400 • post@sondeled.no