Utbedring av Hasåsveien ?

RISA startet mandag formiddag utbedring av deler av

Hasåsveien på Søndeled.  Dette er en sak

som det søkt om gjennom Statens Vegvesen i mange år.

Endelig er arbeidet i gang for å sikre denne farlige

veistrekningen.

Det viste seg at det ble rettet noen

skjeve kantstein på stedet i første omgang.

(desember 11)

 

Sondeled.no © 2008 • Org Nr. 989 698 400 • post@sondeled.no